De Kronkelaar Wagenborgen, worden wie je bent!

Ons kindcentrum is voor kinderen van 2 tot 12 jaar. We zorgen voor boeiend onderwijs en een veilige en warme leeromgeving. In en rond ons gebouw kunnen kinderen naar hartenlust spelen en ontdekken. We betrekken kinderen bij hun ontwikkeling. Met elkaar helpen we ieder kind te worden wie het is.

Verder lezen..

Contact

Directeur: Ilona Kramer


0596-541766

bsdekronkelaar@ommeriek.nl

Kernwaarden

De volgende vier kernwaarden vormen het fundament van ons onderwijs:

Betekenisvol onderwijs

Op De Kronkelaar werken we thematisch: we bieden de zaak- en creatieve vakken geïntegreerd en groepsoverstijgend aan. Elk thema wordt op een prikkelende manier geintroduceerd. We gaan in gesprek met kinderen over wat ze er al over weten. Zo gaat de leerstof bij kinderen leven en gaan ze zich dingen afvragen. Wat ook motiveert is dat

Lees verder...
Zelf meedenken over leren

Op het gebied van taal, lezen en rekenen wordt er gewerkt met weektaken en krijgen kinderen (in groepjes) instructie op eigen niveau. We werken adaptief: als je kunt laten zien dat je de leerstof begrijpt, ga je verder met het volgende doel. We betrekken kinderen bij hun eigen ontwikkeling door ze te laten meedenken over wat en hoe ze willen leren.

Lees verder...
Leren samenleven

We leren kinderen begrip te hebben voor onderlinge verschillen en elkaar te waarderen. Door ze het voort te leven, door het gebruik van de ik-koffer (waarmee kinderen vertellen wat zij belangrijk vinden/hen bezig houdt), maar ook tijdens de Kiva-lessen en de lessen levensbeschouwing. De Kronkelaar is een samenwerkingsschool,

Lees verder...
Samen zorgen voor goed onderwijs

Op De Kronkelaar werken enthousiaste professionals die (net zoals bij kinderen) de ruimte krijgen om hun eigen talenten te ontwikkelen en ze kindcentrumbreed in te zetten. Want als mensen doen waar ze goed in zijn en energie van krijgen, zorgt dat voor betere onderwijsresultaten en een goede persoonlijke ontwikkeling.

Lees verder...

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet