Privacy

De nieuwe privacy wetgeving

Sinds 25 mei 2018 gelden er strengere privacyregels in Europa. Marenland is verantwoordelijk voor het beschermen van de persoonsgegevens van haar leerlingen en vindt het belangrijk om zich te houden aan deze regels. Wij informeren u graag over de wijze waarop Marenland de privacy van haar leerlingen beschermt.

 

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Sinds mei hebben we een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris bewaakt of de organisatie de privacywetgeving goed naleeft en is de vraagbaak over privacy voor ouders en medewerkers. Eventuele datalekken moeten ook altijd gemeld worden bij deze functionaris (zie onderstaand mailadres).

 

Verwerkingsactiviteiten

Met alle externe partijen die namens Marenland gegevens van leerlingen verwerken (zoals software leveranciers waaronder ParnasSys) maken we afspraken over de wijze waarop deze partijen voldoende maatregelen nemen om te garanderen dat de persoonsgegevens van haar leerlingen ook daar veilig zijn en blijven.

 

Bescherming persoonsgegevens:

Om persoonsgegevens te kunnen beschermen is het belangrijk dat alle betrokkenen weten hoe zij om moeten gaan met persoonsgegevens. Daarom besteden we aandacht aan de wijze waarop onze medewerkers op de scholen zorgvuldig om moeten gaan met persoonsgegevens. Daarbij gaat het (bijvoorbeeld) over de volgende vragen:

– welke gegevens kan ik aan wie verstrekken?

– kan ik een bestand veilig downloaden?

– wat moet ik doen als ik informatie aantref met een ongepaste inhoud over een leerling of medewerker?

– Enz.

De FG heeft hierbij een ondersteunende en controlerende rol.

 

Afspraken over beeldmateriaal van leerlingen

Het gebruik van beeldmateriaal (zoals foto’s en video’s) van leerlingen is een actueel onderwerp waarover veel onduidelijk bestaat. Marenland heeft ervoor gekozen om ouders/ verzorgers ieder jaar opnieuw toestemming te vragen voor het maken en publiceren van beeldmateriaal, bijvoorbeeld voor in de schoolgids of op internet. Een ouder/ verzorger kan de toestemming te allen tijde intrekken of gedurende het jaar alsnog geven.

 

Het vragen van toestemming zal met name gevraagd worden bij foto’s of video’s waarop leerlingen duidelijk (waarbij niet teveel moeite gedaan hoeft te worden om te achterhalen om wie het gaat) in beeld komen. Denk hierbij aan schoolfoto’s, klassenfoto’s of klassenreportages die worden gemaakt in opdracht van de school. Zogenaamde sfeerfoto’s die tijdens een schoolmusical of schoolfeest gemaakt worden (waarbij leerlingen niet duidelijk in beeld komen), vallen in de meeste gevallen niet onder de privacyregels en hiervoor is toestemming niet vereist.

 

Marenland is niet verantwoordelijk voor het beeldmateriaal dat ouders zonder tussenkomst van de school maken (bijvoorbeeld tijdens een klassenpresentatie), ook niet als zij deze plaatsen op hun eigen social media. Marenland verzoekt ouders/ verzorgers die foto’s of video’s van leerlingen willen maken en deze willen publiceren op internet, hiermee zorgvuldig om te gaan. Niet iedereen wil graag dat hun kind op internet verschijnt en is het vragen van toestemming altijd een goede keuze.

 

Informatie op de website van Marenland (www.marenland.org)

De naleving van de nieuwe privacywetgeving is nog volop in ontwikkeling. Op de website van Marenland komt binnenkort een aparte ‘knop’ waarachter u informatie kunt vinden over ontwikkelingen. Eén van die ontwikkelingen is dat we inmiddels ook een gedragscode voor leerlingen en ouders hebben vastgesteld. Die gedragscode zullen we ook op de website plaatsen. Indien u nu al over deze gedragscode wilt beschikken, kunt u die aanvragen via het mailadres van de functionaris gegevensbescherming (zie hierna).

 

Vraagbaak en melden datalekken

Zoals eerder vermeld, heeft Marenland een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld.. Wilt u meer weten over de manier waarop Marenland omgaat met privacy, wilt u een datalek melden of heeft u vragen naar aanleiding van concrete voorvallen, dan kunt u contact opnemen met de FG via fg@marenland.org.

 

Het college van bestuur N.B.

Eerdere berichtgeving over de nieuwe privacy wetgeving komt hiermee te vervallen.

Verdere informatie betreffende dit onderwerp kunt u vinden op http://www.marenland.org/privacy/

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet