Organisatiestructuur

Wie doet wat binnen De Kronkelaar?

Directeur

De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is hij adviseur van de medezeggenschapsraad, bewaker van het leerproces (in het belang van alle leerlingen) en helpdesk bij problemen.

Intern begeleider

De Kronkelaar heeft een interne begeleider.  Zij is er voor de leerlingen die speciale aandacht en zorg nodig hebben. Ook maakt de intern begeleider samen met de groepsleerkracht werkplannen voor deze kinderen. De intern begeleider coördineert voor het team alle zaken rondom de zorg.

Leerkrachten

De hoofdtaak van de leerkrachten is lesgeven. Maar daarnaast zijn leerkrachten ook coach. Ze begeleiden de kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Door te observeren of een kind vooruitgang boekt en bereid is om nieuwe dingen te leren. Als een kind stilstaat in zijn ontwikkeling onderzoeken zij waar de obstakels zitten en maken ze (evt. samen met de intern begeleider) een plan van aanpak. De leerkrachten zijn daarnaast de contactpersonen voor de ouders. Een aantal leerkrachten hebben een specifieke taak binnen de organisatie, zo hebben we een reken- en taal coördinator en coördinatoren voor de onderbouw en bovenbouw.

Ondersteunend personeel

De onderwijsassistent (mevr. Brechtje Ahlers) ondersteunt de groepsleerkracht. Niet elke groep heeft een onderwijsassistent. We kijken elk schooljaar waar de inzet het meest noodzakelijk is.

De conciërge assisteert de directeur en het team bij diverse werkzaamheden. Ook helpt ze bij activiteiten en verricht zij klein onderhoud. Op De Kronkelaar is daarnaast een schoonmaakster werkzaam.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet