Onderwijsconcept

Belangrijke thema’s van ons onderwijsconcept zijn: ruimte en aandacht voor verschillen, aandacht voor de omgeving, samenwerking, veiligheid en ICT. Hieronder vertellen we hoe we daar aan werken.

Ruimte voor verschillen

Kinderen verschillen in veel opzichten van elkaar: in niveau, in tempo, in belangstelling en in talent. We houden rekening met verschillen door uitleg op verschillende manieren en naar behoefte te geven. En door opdrachten te laten aansluiten bij het niveau en de belangstelling van kinderen. Door een breed aanbod van vakken en (ook naschoolse) activiteiten ontdekken kinderen wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Zo willen we kinderen uitdagen en succeservaringen en plezier laten beleven in leren.

Aandacht voor de omgeving

Onze school werkt samen met ouders, organisaties en verenigingen in het dorp. Denk bijvoorbeeld aan activiteiten in samenwerking met ’t Atelier en met sportverenigingen. In onze lessen besteden we op verschillende manieren aandacht aan onze omgeving en de natuur. We werken in onze moestuintjes en gaan een natuurlijk speelplein aanleggen. Om te laten zien wat we doen nodigen we dorpsbewoners ook regelmatig uit om in de school te komen kijken.

Samenwerken

We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken. Daarom organiseren we samenwerkingsactiviteiten tussen verschillende leeftijds- en niveaugroepen. Ook de samenwerking met ouders vinden we belangrijk. Zij kennen hun kind het beste. Er is dan ook structureel en op verschillende manieren contact met ouders.

Veiligheid

Kinderen voelen zich bij ons veilig doordat we duidelijke regels en afspraken hebben, respect hebben voor de ander, aandacht hebben voor een positieve omgang met elkaar, en open en eerlijk zijn naar elkaar toe. Ook maken we gebruik van het KiVa-programma, een schoolbreed programma gericht op positieve groepsvorming.

ICT

ICT is een belangrijk middel om eigentijds onderwijs te geven. We zetten ICT daarom in op alle gebieden waar het ons onderwijs kan versterken. We zijn hierin vernieuwend en zorgen voor een team dat goed geschoold is.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet