Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad (MR) van de school zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid op school. Over een aantal onderwerpen moet de school advies of instemming vragen aan de MR.

De MR van De Kronkelaar bestaat momenteel uit vier leden (2 ouders en 2 teamleden). De MR komt vijf keer per jaar bij elkaar, wanneer nodig vaker. Voor de bevoegdheden, taken en rechten van de MR verwijzen we naar het reglement van de MR. Deze is verkrijgbaar bij de secretaris. Voor alle scholen van Marenland gezamenlijk is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Daarin wordt elke school vertegenwoordigd door een leerkracht en een ouder.

De mr is te bereiken via: mr-dekronkelaar@marenland.org

Samenstelling van de Medezeggenschapsraad:

Oudergeleding: Jannie Rundervoort (vz) Jellie de Jong (secr.)

Personeelsgeleding: Ellen Kingma en Roeland Bosch

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet