Ouderbetrokkenheid

De Kronkelaar betrekt ouders op verschillende gebieden en in verschillende vormen bij het onderwijs. We voeren 10-minutengesprekken over het welzijn en leren van het kind. Via mijnschool.nl kunnen ouders de resultaten van hun kind inzien. Tijdens informatieavonden en via de nieuwsbrief houden we ouders op de hoogte van wat er op school gebeurt en via de medezeggenschapsraad praten ouders mee over het beleid van de school. De Kronkelaar heeft daarnaast een actieve ouderraad. Voorbeelden van taken van de ouderraad zijn: gevraagd en ongevraagd adviseren van de MR over (met name) aangelegenheden die de ouders aangaan, medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten en het beleggen van bijeenkomsten met ouders (in overleg met de directeur). Doel voor de komende jaren is om de ouderbetrokkenheid te versterken, zodat er een wisselwerking ontstaat tussen de ontwikkeling van het kind thuis en op school. Samen met ouders kijken we hoe we dit het beste kunnen vormgeven.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet