Passend onderwijs

Vanaf 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht. Dat betekent onder andere dat reguliere en speciale scholen samenwerken op het gebied van ondersteuning aan leerlingen, scholen een zorgplicht hebben (de school waar de leerling schriftelijk is aangemeld moet zorgen voor een passende plek als sprake is van zeer specifieke onderwijsbehoeften van een kind) en scholen en gemeenten/jeugdhulpverlening werken aan een integrale leerlingondersteuning. Binnen Marenland zijn verschillende voorzieningen in het kader van passend onderwijs waar wij gebruik van kunnen maken. Voorbeelden zijn het Regionaal Expertise Team Noordkwartier Marenland en de Junior Masterclass. Voor meer informatie over passend onderwijs verwijzen we naar de website van Marenland: http://www.marenland.org/onderwijs/passend-onderwijs/

Het schoolondersteuningsplan (SOP) is te vinden onder het kopje: Documenten

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet