Onderwijsvisie

Welkom bij Kindcentrum De Kronkelaar. De Kronkelaar is een open en laagdrempelig kindcentrum voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Ons team zorgt voor boeiend onderwijs en een veilige en warme leeromgeving. Leren doen we zowel binnen als buiten de school. We beschikken over een prachtig en functioneel gebouw. Het grote buitenterrein is zo ingericht dat kinderen er naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken. We betrekken kinderen bij hun ontwikkeling. Met elkaar helpen we ieder kind te worden wie het is. Hoe wij dat aanpakken?

Betekenisvol onderwijs

Op De Kronkelaar werken we thematisch: we bieden de zaak- en creatieve vakken geïntegreerd en groepsoverstijgend aan. Elk thema wordt op een prikkelende manier geintroduceerd. We gaan in gesprek met kinderen over wat ze er al over weten. Zo gaat de leerstof bij kinderen leven en gaan ze zich dingen afvragen. Wat ook motiveert is dat kinderen de leerstof op hun eigen manier mogen verwerken. De een maakt een presentatie, de ander een verslag en weer een ander doet er iets creatiefs mee. Talenten komen bovendrijven, dat maakt kinderen trots. Om leren nog betekenisvoller te maken, leren we ook buiten de school. In onze natuurlijke buitenruimte is (straks) bijvoorbeeld van alles te ontdekken en te beleven.

Zelf meedenken over leren

Op het gebied van taal, lezen en rekenen wordt er gewerkt met weektaken en krijgen kinderen (in groepjes) instructie op eigen niveau. We werken adaptief: als je kunt laten zien dat je de leerstof begrijpt, ga je verder met het volgende doel. We betrekken kinderen bij hun eigen ontwikkeling door ze te laten meedenken over wat en hoe ze willen leren. Jonge kinderen mogen bijvoorbeeld uit opdrachten kiezen en een eigen invulling geven aan de uitvoering ervan. Oudere kinderen gaan, naast de gezamenlijke doelen, met eigen leerdoelen en opdrachten aan de slag. Dat kan over van alles gaan:‘Wat moet/wil je (nog meer) leren en hoe kunnen we dat het beste aanpakken?’ In gesprek met ouder en kind worden deze doelen vastgesteld en genoteerd in het Ik-rapport.

Leren samenleven

We leren kinderen begrip te hebben voor onderlinge verschillen en elkaar te waarderen. Door ze het voort te leven, door het gebruik van de ik-koffer (waarmee kinderen vertellen wat zij belangrijk vinden/hen bezig houdt), maar ook tijdens de Kiva-lessen en de lessen levensbeschouwing. De Kronkelaar is een samenwerkingsschool, vanuit eigentijdse- en Bijbelverhalen geven we kinderen belangrijke normen en waarden mee. Doordat een kind zichzelf kan zijn en zich door anderen gewaardeerd voelt gaat het samenwerken vanzelf. Dat vinden we belangrijk en stimuleren we, zowel met oudere als met jongere kinderen. Om elkaar te helpen, van elkaar te leren en om te ontdekken wie je bent. Samen maken we er een fijne school van.

Samen zorgen voor goed onderwijs

Op De Kronkelaar werken enthousiaste professionals die (net zoals bij kinderen) de ruimte krijgen om hun eigen talenten te ontwikkelen en ze kindcentrumbreed in te zetten. Want als mensen doen waar ze goed in zijn en energie van krijgen, zorgt dat voor betere onderwijsresultaten en een goede persoonlijke ontwikkeling. Samenwerken met ouders vinden we belangrijk om het onderwijs goed af te stemmen op de behoeften van hun kind. Maar daarnaast maken we in de lessen ook graag gebruik van hun talenten. Ook investeren we in een goede relatie met het dorp, met haar inwoners, verenigingen en instanties. Samen kunnen we ervoor zorgen dat je wordt wie je bent.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor onze school, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over onze school: o.a. vanuit welke visie er wordt gewerkt, op welke manier de leerlingenzorg is georganiseerd en hoe een schooldag eruit ziet.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek
Design en technische realisatie door Smeedijzer Internet